قوه قضائیه قصد دارد گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل را حذف کند

57

معاون ستاد حقوق‌بشر قوه قضاییه در نشستی خبری در بندرعباس گفت: ‌هدف ایران در مدیریت حقوق‌بشر حذف گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران و ملغی کردن قطعنامه‌های حقوق‌بشری بین‌المللی علیه ایران است. کاظم غریب‌آبادی گفت:‌ جمهوری اسلامی با وجود مخالفت اصولی با انتخاب گزارشگر ویژه سازمان ملل همکارهای خوبی با گزارشگر سازمان ملل داشته است.

طبق آخرین گزارشات گزارشگر ویژه سازمان ملل ایران دارای نقض فاحش حقوق بشر ایرانیان بخصوص زندانیان سیاسی زنان و کودکان و کارگران و  کولبران و اقشار مختلف مردم ایران است که گزارشگر در جمعبندیهای نوبه ای به آنها اشاره و اعتراض کرده است.