دومین زلزله امشب به بزرگی ۴٫۶ریشتر دوباره در کرمانشاه رخ داد

47

دومین زلزله

زمین لرزه دیگری مجددا کوزران را لرزند گزارش مقدماتی این زمین لرزه به شرح زیر است

بزرگی: ۴٫۶، محل وقوع: استان كرمانشاه – حوالی كوزران

تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۳۹۶/۰۹/۱۰ ۲۳:۴۷:۰۵

طول جغرافیایی: ۴۶٫۶، عرض جغرافیایی: ۳۴٫۴، عمق زمین‌لرزه: ۱۰ کیلومتر

نزدیک‌ترین شهرها:

۱۰ کیلومتری كوزران (كرمانشاه)

۱۷ کیلومتری گهواره (كرمانشاه)

۲۴ کیلومتری رباط (كرمانشاه)

نزدیکترین مراکز استان:

۴۵ کیلومتری كرمانشاه

۸۶ کیلومتری ايلام

زلزله قبلی در ساعت حوالی ۲۲به مختصات زیر رخ داده بود

بزرگی: ۴٫۲

محل وقوع: استان كرمانشاه – حوالی كوزران

تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۳۹۶/۰۹/۱۰ ۲۲:۵۷:۰۷

طول جغرافیایی: ۴۶٫۶۴، عرض جغرافیایی: ۳۴٫۳۹، عمق زمین‌لرزه: ۸ کیلومتر

نزدیک‌ترین شهرها:

۱۲ کیلومتری كوزران (كرمانشاه)

۲۰ کیلومتری رباط (كرمانشاه)

۲۰ کیلومتری گهواره (كرمانشاه)

نزدیکترین مراکز استان:

۴۲ کیلومتری كرمانشاه

۸۶ کیلومتری ايلام

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy