شکنجه کودکان توسط معلم بسیجی+ عکس

115

روز دوشنبه ۶آذر ماه، یکی از دانش آموزان خردسال در دبستان خاتم ایرانشهر مورد تنبیه بدنی وحشیانه توسط معلم خود قرار گرفت. بدن این کودک مورد ضربه قرار گرفته جای شلاق دیده میشود. بنا به گفته یکی از مطلعین معلم مربوطه از اعضای بسیج می باشد و این تنبیه از معلمان فرهیخته بعید است. چون تا جایی که مشخص است معلم درس عشق و مهربانی و دوست داشتن همنوع این شکل تنبیه بر بدن یک دانش آموز خردسال تنها و تنها از یک بسیجی ساخته است.

معلمین ایرانی البته امثال آقای عبدی آقای بهشتی و آقای بداقی و آقای ارژنگ داوودی و هزاران بی نام دیگری هستند که هم اکنون در زندانهای حکومت در حال گذراندن دورانهای حبس طولانی خود به دلیل دفاع از حقوق کودکان و امورات حقوق بشری هستند و بسیج جانشین برخی از آنان شده است و به شکنجه کودکان در مدارس مشغول است.

یکی از اهالی پیرانشهر گفته است که تنیه بدنی دانش آموز خردسال در دبستان خاتم در شهرستان ایرانشهر توسط یک معلم بسیجی که با شلاق بر بدن نحیف این کودک خردسال زده است.