کولبران جوان قطع نخاعی و خونریزی مغزی شاهکارهای پاسداران هنگ مرزی

101

 یک کولبر پیرانشهری که درپی شلیک نیروهای مرزبانی به شدت مجروح گردیده بود، دچار قطعی نخاع شد. همچنین در حادثه ای دیگر یک کولبر از اهالی سلماس که در اثر تعقیب و گریز نیروهای مرزی از ارتفاع سقوط کرده بود، دچار خونریزی مغزی شده است. وضعیت عمومی‌ این کولبران وخیم گزارش شده است.

«سمکو احمدیان» کولبر پیرانشهری که روز دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶، درپی شلیکنیروهای مرزبانی  به شدت مجروح گردیده بود، دچار قطعی نخاع شد.

یک منبع مطلع در این رابطه گفت: «او که به دلیل اصابت سه گلوله به شدت زخمی شده است، در بیمارستان نیاز به انجام عمل جراحی فوری دارد اما تاکنون به علت هزینه‌ی بالا، امکان انجام عمل جراحی میسر نبوده است.»

در سلماس هم «اسماعیل جباری» کولبر ۱۹ ساله که در اثر تعقیب و گریز نیروهای مرزی از ارتفاع سقوط کرده بود، دچار خونریزی مغزی شده است. روز ۳۰ آبان، وی در این حادثه از ناحیه‌ی سر دچار جراحت شده بود.

وضعیت جسمی این کولبران، وخیم گزارش شده و هم‌اکنون در بیمارستان عارفیان ارومیه تحت مراقبت می‌باشند.