در هیاهوی پیشروی بسیج ناگهان استاد! یاد اختلاس و بدبختیهای نظام افتاد

99

رحیم پورازغدی از تئوریسین های دارای تریبون در سیما، در برنامه افق روز ۴آذر به ابعاد خیره کننده!‌پیشروی بسیج در منطقه اشاره کرد و گفت: بسیج همه جا را تسخیر کرده است، ما در حال پیشروی در کل منطقه هستیم همه بسیجی ها در همه منطقه دارند شعار انقلاب ما را میدهند. امروز بسیج پاکستان تشکیل شده، امروز بسیج افغانستان تشکیل شده، امروز فاطمیون افغانستان هزاران آموزش دیده حرفه‌یی حضور دارند، امروز زینبیون بسیج پاکستان اند، هزاران هزار نیروی بسیجی فدا کار جنگ دیده شهادت طلب، حیدریون، فاطمیون، زینبیون، بسیج جهانی شد! بسیج کل منطقه تفکر بسیجی حاکم شده، هزاران بسیجی یمنی دارند الآن دارند تو یمن دارند می‌جنگند، دهها هزار بسیجی یمنی هست که شعارشون شعارهای انقلاب ما هست.

وی پس از این تبلیغات که صرفا برای بزرگ نمایی و تبلیغ جهت سرپا نگه داشتن آتش به اختیاران داخلی بود نتوانست خود را کنترل کند و یکباره بند را آب داد و به ابعاد خیره کننده پیشروی بسیج اقتصادی در داخل کشور اشاره کرد و گفت اگر بعضی از این گنده کاریهای توی حکومت، بعضی از این فسادهایی که متاسفانه بعضی جاها هست این رو حلش میکردیم غوغا میشد!

پدر انقلاب رو اینها دارند در می‌آورند، خبر ۱۰۰۰میلیارد اختلاس، خبر فلانی نمی‌دانم کجا چه‌کار کردن اینها پوست ما رو می‌کند…