تکمیلی – تجمع مقابل مجلس ترس یگان ویژه از مالباختگان مقابل مجلس فرستاد + عکس

80

‌روز یک‌شنبه۵آذرماه۹۶  همزمان با تجمع غارت شدگان موسسات البرز ایرانیان، کاسپین، ؛ آرمان وحدت و افضل توس مقابل مجلس حکومت برای ایجاد رعب و وحشت ماموران ضد شورش خود را میان غارت‌شدگان  فرستاد.

این غارت شدگان بنا به فراخوانی که قبلا در شبکه های اجتماعی نسبت به تجمع امروز داده بودند مقابل مجلس جمع شده بودند.

ماموران سرکوب تا لحظه رسیدن این خبر هنوز جرئت هیچ اقدامی را در مقابل مالباختگان مصمم نداشتند و تنها ایستاده و شجاع مالباختگان را نگاه میکردند.