نازنین زاغری گروگان و متهمی که به جرمهایش اضافه میشود

59

ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری‌رتکلیف روز جمعه ۲ آذر اعلام کرد قرار است دادگاه جدید این شهروند ایرانی- بریتانیایی نوزدهم آذر در تهران برگزار شود. ریچارد گفته است که همسرش به تبلیغ علیه نظام متهم شده است. در ایران هر کس که با رسانه های فارسی زبان ارتباط داشته باشد مورد پیگرد قرار میگیرد و متهم به اقدام علیه امنیت میشود و با همین هدف تلویزیون دولتی ایران در آستانه دادگاه جدید خانم زاغری روی به سند سازی آورده است.

از زمان اعتراضات ۸۸، صدا و سیما با اتصال به نهادهای امنیتی، چنین گزارش هایی علیه افراد می سازد.

در بخش هایی از این گزارش که در تلویزیون پخش شده، ادعا شده خانم زاغری از بی بی سی حقوق دریافت می کرده و با برخی از کارکنان بی بی سی فارسی ارتباط داشته است.