اقدام کثیف زندان اردبیل با شکنجه های وحشیانه یک زندانی

147

مسئولین زندان اردبیل بیش از ده روز است که یک زندانی را با بستن میله به زنجیر و پابند شکنجه می کنند. این زندانی افشین ولی پور فرزند سیف الله نام دارد و از روز ۲۲ آبان به مدت ۱۰ روز است که  به میله های واقع در بخش قرنطینه این زندان بوسیله زنجیر و پابند بسته شده است.

 وی پس از اینکه وارد منازعه و درگیری فیزیکی با زندانی دیگری شد بدستور رئیس بند به قرنطینه این زندان منتقل و بوسیله زنجیر و پایند به میله های واقع در این بخش زنجیر شده است. بر اساس گزارشات منابع مطلع در باره قرنطینه: ”بخش مورد اشاره در قرنطینه جایی است سر پوشیده، که دور تا دور آن را میله  به مثابه حفاظ تشکیل میدهد و زندانی خاطی را به میله های این بخش میبندند، این مکان بین زندانیان به قرنطینه زیر پل معروف است.” پس از گذشت ۱۰ روز از وضعیت و سرنوشت این زندانی اطلاعی در دست نیست.