تکلیف ایران چیست حتی چینی ها هم حاضر به همکاری نیستند

75

حمید حسینی دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق روز دوشنبه ۲۹آبان در مصاحبه با  ایلنا گفت: ما آن قدری که تحت تاثیر سیاستهای منطقه‌یی هستیم تحت تاثیر موضع‌گیریهای جهانی نیستیم. تحولاتی که در روابط با قطر، عمان و کویت ایجاد شده کار را مشکل کرده است. ما در بخش صادرات فراورده‌ها به‌شدت به بازار خدمات بانکی و شرکتهای امارات وابسته هستیم و از طرفی بخش عمده‌ای از صادرات محصولات پتروشیمی در بازار چین است که تحت فشارهای آمریکا، بانکها و شرکتهای چینی هنوز حاضر به همکاری به ایران نیستند، ال سی باز نمی‌کنند، بانکها به‌شدت موضع دارند که البته بخشی از آن به‌دلیل kyc و پولشویی است.

وی افزود: بانکهای چینی بهانه‌شان تحریمهای ایران نیست، می‌گویند این شرکتی که پول را دریافت می‌کند چه هویتی دارد؟ وابسته به کجا است؟ در لیست تحریم است یا خیر؟ چه ضوابطی دارد؟ بنابراین اگر طبق اسناد پول به ایران حواله شود معمولاً امتناع می‌کنند. حاضرند به هنگ کنگ، سنگاپور، امارات و عمان پول حواله کنند اما از حواله کردن پول به ایران امتناع می‌کنند، بنابراین کار سخت است.

با این وصف تکلیف بازار ایران معلوم نیست چه میشود که حتی چینی ها که سنگ قبرهای ایرانیان و مهر نمازشان را هم تهیه میکردند حاضر به  همکاری نیستند.