شعار تجمع کنندگان: لاریجانی خائن اعدام باید گردد+فیلم

210

روزشنبه۲۷آبان، غارت شدگان افضل توس درمشهد دراعتراض به  غارت پولهایشان  وعدم پاسخگویی به خواسته هایشان مقابل بنیاد موسوم به شهید تجمع اعتراضی برگزار کردند.

 تجمع  کنندگان شعار می دادند: لاریجانی خائن اعدام باید گردد؛ این دزد بی لیاقت اعدام باید گردد بنیاد شهید ننگت باد.