به زندانیان اهل سنت نگران خانواده هایشان در کردستان مرخصی داده نشد

75

 پنجاه نفره از زندانیان اهل سنت محبوس در زندان رجایی شهر کرج که عمدتا خود کرد و از اهالی غرب کشور هستند با صدور بیانیه ای نسبت به زلزله اخیر که هزاران کشته و زخمی به جای گذاشته است واکنش نشان دادند.

در این بیانیه مصیبت وارده را به ملت مسلمان کرد و همه حادثه دیدگان کرمانشاه و سرپل ذهاب و حومه آن تسلست گفته و خود را در غمهایشان شریک دانستند.

لازم به ذکر است علیرغم اینکه این زندانیان خود از اهالی مناطق زلزله زده هستند و بعضا چند ماهی تا پایان حبس بعضی از آنان باقی نمانده است با اینحال با درخواست مرخصی این زندانیان که اعضای خانواده یا بستگانی را در زلزله از دست داده اند یا نگران خانواده های خود هستند موافقت نشده است.