اقدام کثیف زندانبانان رجایی شهر دزدی و فروش وسایل زندانیان سیاسی

87

مدتهاست که بخشی از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر (گوهردشت کرج) در راهروهای زندان ساکن هستند. به دلیل اینکه بند مربوطه فاقد حداقلی حتی برای زیستن زندانیان است.

از طرفی همه وسایلی که بعد سال ها با مشقت و سختی و با قیمت های سرسام آور (مثلا یک لیوان معمولی تا ۸۰هزار تومان معادل ۲۰ دلار) آن هم با مجوز زندان تهیه کرده بودند، به زور و به بهانه جا به جایی و یا غیر مجاز بودن مصادره کرده اند.

علاوه بر همه این ها چند وقتی است زندانیان سیاسی وسایل و اموالشان را در دست زندانیان بندهای دیگر و حتی پرسنل زندان می بینند و یا خرید و فروش می شوند!!

اخیرا هم ساعات غیر اداری زندان ، وسایل مصادره شده در زیر هشت (زیر هشت پاگرد بین بندها و اطاق افسر نگهبان) در معرض فروش و معامله قرار داده می شوند. نوعی حراج…!!! یک تاناکورای واقعی در زندان از وسایل زندانیان سیاسی

قابل ذکر است که تنها زندانیان سیاسی از داشتن هر امکانی (حتی لیوان و پوشاک و ظروف تا تلویزیون و یخچال و فرش و ساعت و…) محرومند و بندهای دیگر غیر سیاسی از هر امکانی بهره مند هستند.

در اقدامی دیگر اموال مصادره شده را به همین بازار حراج ( تاناکورا) آورده و زندانیان را مجبور به فروش اجباری اموالشان می کنند ( با قیمت های خودشان!!!) و با این کار می خواهند شکایت های آن تعداد از زندانیان را که به این اجبار تن داده اند را بی اثر و با جعل اوراق فروش مدعی استرداد وسایل همه زندانیان شوند و شکایت و دادخواهی مابقی را خنثی سازند.!!!

این شرایط به دستور دادستانی و تصریح نمایندگان دادستان که به زندان سرکشی می کنند، دستور از بالاست… و بر این اساس زندانیان سیاسی از هر امکان ارتباطی ، بهداشتی، درمانی، آموزشی، ورزشی و غیره به تمامی و تاکید محروم هستند و این همه به گفته دادستان و سازمان زندان ها ، تقصیر خودشان است!!! که ساکت نمی نشینند!!!

آری… این مجازات ها ، تنها به خاطر این است که این زندانیان سیاسی بر نقض حقوق بشر در زندان اعتراض کرده اند! استمداد و طلب یاری زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر از وکلای شرافتمند میهن

زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر در نامه ای به وکلای مسئول و شرافتمند کشور، خواستار رسیدگی به وضعیتشان شدند،

ما زندانیان سیاسی گوهردشت کرج مدت هاست کلیه وسایل و در واقع همه چیزمان در زندان به دستور دادستانی و سازمان زندان ها از طریق رئیس زندان وقت (محمد مردانی) به زور مصادره و به تاراج برده شده و چون زندانیان را فاقد هر حامی و فریادرس می دانند ، علی رغم دادخواهی و شکایت های متعدد آن ها هیچ مرجعی خود را مسئول پاسخ گویی نمی داند و کمترین رسیدگی و توجهی صورت نگرفته است. در مقابل تعدادی از زندانیان را وادار به فروش اجباری وسایلشان می کنند تا با ساختن اسناد جعلی فروش از قول برخی زندانیان، شکایات و دادخواهی های بقیه زندانیان را خنثی و بی اثر سازند. لذا زندانیان سیاسی گوهردشت از وکلای آزاده و شرافتمند میهن طلب یاری، دادخواهی و مساعدت دارند و از هر وکیل شرافتمند و شجاعی که جسارت پیگیری چنین حقوق مسلمی(جبران خسارت…) را دارد، طلب یاری کرده و استمداد می طلبیم.

زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج