صبح روز پنج شنبه بیست و پنجم ابان ماه بازنشستگان فولاد در اصفهان در مقابل دفتر امام جمعه در این شهر تجمع بزرگی برگزارکرده و سپس به سمت استانداری راهپیمایی کردند.