تسلیت محسن عمرانی معلم زندانی سیاسی برای بازماندگان زلزله غرب کشور

71

پیام تسلیت محسن عمرانی معلم زندانی بوشهری برای بازماندگان حادثه تلخ زلزله

چه سهمناک بود سیل حادثه

که همچو اژدها دهان گشود

زمین و آسمان ز هم گسیخت

ستاره خوشه خوشه ریخت

و آفتاب در کبودِ دره‌های آب غرق شد…

اما به سان رود که در نشیبِ دره، سر به سنگ می‌زند،

رونده باش

امید هیچ معجزی ز مرده نیست

زنده باش…

با اندوه فراوان و ابراز عمیق ترین همدردی ها، برای تمامی بازماندگان این فاجعه صبر و شکیبایی و برای مجروحین ، آرزوی سلامتی زودرس دارم.

محسن عمرانی – زندان مرکزی بوشهر – آبان ۹۶