کمک مالی قابل تامل به زلزله زدگان – نامه رسیده

135

سیمای آزادی تلویزیون مجاهدین مبلغ یک میلیارد تومان به زلزله زدگان کمک کرده است.

این موضوع از آن جهت مهم است که مجاهدین هفته گذشته برای گذران امورات خود اعلام سه روز همیاری کرده و از ایرانیان خواستار کمک مالی شده بودند و حالا کمکها را به زلزله زدگان بخشیدند.

مجاهدین از همیارانشان خواسته اند که کمکها را مستقیما به هموطنان دردمند در مناطق زلزله زده برسانند.

به نقل از نامه رسیده با تشکر از این دوست گرامی