عصبانیت مردم با دیدن نماینده دولت روحانی

169

رحمانی فضلی وزیر کشور روحانی گفت: بیش از ۴۰۰نفر بر اثر زلزله کشته شده‌اند،  در استان کرمانشاه یک‌هزار و ۹۶۰روستا و ۷شهرستان آسیب دیده‌اند.

وی اضافه کرد:‌ بنده به این مناطقی که رفتم به‌رغم خسارتهای زیادی که وارد شده مردم بسیار با محبت خواسته‌هایشان را مطرح می‌کردند و البته این حق آنها است، برخی جاها هم عصبانی و ناراحت هستند.

یکی از نفرات میگفت: ما از این دولت جز نیرنگ و فریب چیزی ندیدیم  بعد از گذشت دو روز هنوز چیزی از کمک‌ها به دست کسی نرسیده است نه نان و نه آب!  البته عده ای میگویند شاید مسولین راه را گم کرده اند و کمکهای مردم را برده اند سمت سوریه چون آن سمت را خوب بلدند و یا لبنان چون این آدرس را هم مسولین حفظ هستند برای همین چیزی به دست ما نرسیده است.

یکی از تجمع کنندگان هم در حالی که تلاش میکرد صدایش را به رحمانی فضلی برساند گفت: که ما پلاسکو را هم دیدیم که هنوز به آنها که کمتر از ما هم بودند هیچ کمکی نشده و هنوز در اعتصاب برای گرفتن یک دکان برای کسب و کار هستند. ما از این امامزاده خیری ندیدیم کور میکند که شفا نمیدهد.