اعلام همبستگی و همدردی زندانیان سیاسی زندان اردبیل و فراخوان به کمک رسانی به زلزله زدگان

94

مردم دردمند و نوع دوست ایران، دیشب خبردار شدیم که مردم محروم غرب کشور با یک زلزله مهیب و فاجعه بار روبرو شدندکه تلفات و خسارات زیادی بار آورده است . ما زندانیان سیاسی محبوس در زندان اردبیل با ابراز صمیمانه ترین همدردی‌ها با مردم زلزله زده و عرض تسلیت به خانواده های داغدار از این مصیبت؛ از عموم مردم ایران و بخصوص جوانان می خواهیم که بی توجه به کارشکنی ها و محدویت هایی که ارگانهای حکومتی ایجاد می‌کنند به کمک هموطنانمان در غرب کشور بشتابند و از هر طریق ممکن رنج و درد هموطنان تان را تخفیف دهید.

 ما اگر چه محبوسیم و دستمان بسته است ولی دل در گرو مهر و محبت هموطنان عزیز داریم. از هیچ کمکی به زلزله زدگان دریغ نکنید.

زندانیان سیاسی زندان اردبیل – ۲۲ آبانماه ۱۳۹۶