احمد ابوالغیط دبیرکل اتحادیه عرب طی بیانیه‌یی ایجاد تنش از سوی رژیم آخوندی در کشورهای منطقه را محکوم کرد. در این بیانیه آمده است:‌ «دخالتهای  ایران از طرف اعراب مردود است و نشانگر تمایل ایران برای دامن زدن به تنش و ناآرامی با هدف اعمال سلطه بر دیگران است. این امری ظالمانه است که کسی آن را نخواهد پذیرفت».

وی افزود: «وظیفه اعراب این است که با عربستان اعلام همبستگی کنند. امنیت در منطقه امکان‌پذیر نخواهد بود مگر این‌که این طرفها در سیاستهای خود در مقابل اعراب تجدیدنظر کنند و از شیوه‌ای که سالها در پیش گرفته‌اند دست بردارند».