حمید بقایی، یکی از موضوعات جالب دادگاه خودش را افشا کرد

188

 عامل اصلی حذف وکیل اینجانب آقای سید علی اصغر حسینی قبل از جلسه آینده در ۲۴ آبان ۱۳۹۶، دفاعیات مستدل حقوقی و شجاعانه ایشان در اولین جلسه دادگاه قاضی حیدری، در مقابل نمایندگان دولت آبادی دادستان تهران و نهاد ریاست جمهوری حسن روحانی می باشد که موجب شد کیفرخواست ۳۰ صفحه ای آنان علیه بنده به ادعانامه ای کاغذی تبدیل گردد.

جالب ماجرا اینجاست که به یکی از افراد بی گناه (که او نیز در دادگاه بعنوان متهم ظاهر شده است) گفته شده بیا با ما همکاری کن! تا دادگاه هم به تو کمک کند! معنی کلمه همکاری یا همان معامله، در نزد آقایان این است که بیا علیه بقایی دروغ های قلمبه سلمبه بگو! تا صحنه های بدل کاری فیلم واقعی تر جلوه نماید!

 در تاریخ، انگلیسی ها زمانی که در میدان نبرد و مبارزه مردانه حریف سرداران و آزادیخواهان نمی شدند، سعی می کردند در وهله اول در خفاء با حیله گری آنان را تطمیع نمایند و اگر در این کار موفق نمی شدند، در وهله بعدی با توسل به ترور، آنها را حذف و از میان بر می داشتند. البته این شیوه هنوز هم توسط انگلیسی ها مورد استفاده قرار گرفته و جایگزینی برای آن پیدا نشده است.