دو ماهواره ای که چین به فضا ارسال کرد موجب شد تا شبکه مسیریابی و موقعیت یابی این کشور گسترده تر شود .

چین دو ماهواره دیگر به شبکه مسیریابی و موقعیت یابی خود اضافه کرده است.

این کشور تصمیم دارد از اتکا به سیستم موقعیت یابی ماهواره ای جهانی بکاهد که در آمریکا قرار دارد.

درهمین راستا شب گذشته سه ماهواره Beidou-۳ با یک موشک Long March-۳B از مقر پرتاب Xichang در ایالت سیچوان به فضا فرستاده شدند.

ماهواره های Beidou-۳ نسبت به نمونه های قبلی دقت بیشتری دارند و توانایی آنها برای برقراری ارتباط با سیستم جهت یابی ماهواره ای افزوده شده است.

چین تصمیم دارد شبکه جهت یابی و موقعیت یابی خود را با ۳۰ ماهواره تکمیل کند و اطلاعات واقعی مکانی-فضایی را تا ۲۰۲۰ میلادی فراهم کند.

این سیستم موقعیت یابی در ۲۰۰۰ میلادی در چین فعالیت خود را آغاز کرد و تا ۲۰۱۲ میلادی منطقه آسیا و اقیانوسیه را پوشش داد.

این شبکه پس از تکمیل به سیستم های جهت یابی ماهواره ای GPS، شبکه GLONASS و شبکه Gakileoاتحادیه اروپا می پیوندد.

این درحالی است که هند، فرانسه و ژاپن نیز مشغول توسعه سیستم های جهت یابی منطقه ای هستند.