درگیری – معاون سیف با کتف شکسته و چندین بخیه، حساب کار دستش آمد + فیلم

119

در نشست مطبوعاتی سخنگوی دولت، یکی از عوامل دست اندرکار غارت اموال مالباختگان، به نام مردوخی که مشاور رسانه ای سیف است گزارش میدهد که در روز جمعه آخرین روز نمایشگاه مطبوعات، گیر مالباختگان افتاده و حساب کار دستش آمد که با چه کسانی طرف است و راحت نمیتواند هر چه خواست بگوید:

مردوخی: روز جمعه که ظاهرا اختتامیه نمایشگاه مطبوعات بود، ساعت ۱۱۳۰ من در سالن نمایشگاه مطبوعات بودم یک مرتبه دیدم سیصد نفر نتراشیده و نخراشیده وارد شدند با پلاکاردهای قرمز و شعارهای بسیار زننده که من اینجا نباید بگم علیه رهبر علیه آقای روحانی و سایر مسولین ازجمله آقای دکتر سیف من مشاور رسانه ای دکتر سیف هستم ولی من به دفاع از مقام معظم رهبری صحبت کردم رفتم گفتم آقا شما میخواید با الفاظ موهن و بی ادبی حق بگیرید نه حق رو با ادب باید گرفت و مقام رهبری هم گفتن که سه قوه به کار شما رسیدگی کنند…

سخنگو: آقای استاد مردوخی به درستی اشاره فرمودند…

مردوخی: من هنوز حرفم تمام نشده گفتم امیدوارم همه شما سپرده گذار باشید و آمد نیوز و دستهای خارجی شما رو تحریک نکرده باشه تا این را گفتم از یک پله من را هول دادند افتادم الان کتفم شکسته و سیزده تا بخیه خورده و عینک به چشمم نبود کور میشدم من را باید میبردند بهترین بیمارستان …

سخنگو : خواهش میکنم استاد با این وضعیت ما بیشتر متالم  میشیم، و اجازه نمیدهند که بیشتر صحبت کند و حرفش را قطع میکنند چون ممکن است شعارهای مالباختگان را تکرار کند.