مجید اسدی در معرض خطر سرطان روده است

53

زندانی سیاسی مجيد اسدي که در سالن ۱۰ بند ۴ زندان گوهردشت زندانی است؛ از بيماري التهاب ستون فقرات و التهاب دستگاه گوارشي و مشخصا التهاب روده بشدت رنج مي برد. مجيد اسدي در دستگيري بار اول در سال ۸۹ بعلت فشارهاي ناشي از شرايط زندان اوین؛ دچار التهاب ستون فقرات شده و پس از آزادي جهت معالجه تحت نظر پزشك قرار داشت. در حال حاضر بيماري او شدت پيدا كرده به مرور يك عارضه ديگر هم پيدا كرد و يكي از مهره هاي كمرش تغيير شكل پيدا كرده است. وي براي معالجه تحت نظر پزشك قرار گرفت و علاوه بر مصرف منظم داروها بطور منظم و دوره اي براي تنظيم داروها و انجام آزمايش و عكسبرداري هاي جديد مستمرا بايد تحت نظر پزشکان قرار داشت.

پس از دستگیری مجدد وی در بهمن ماه سال ۱۳۹۵ بعلت فشارهای بازجویی و مشکلات ناشی از ۵۰ روز سلول انفرادی بیماری او اکنون تشدید شده است بخصوص که ۴۰ روز هم در اعتصاب غذا بسر برد.  پزشكان این زندانی اعلام کرده اند در صورت عدم رسیدگی؛ این بیماری به سایر اندام ها و ارگانهای بدن سرایت کرده و موجب سرطان روده خواهد شد. قابل توجه اینکه بهداری زندان گوهردشت هیچگونه رسیدگی به وضعیت جسمانی این زندانی سیاسی نمی کند. مجید اسدی در حال حاضر از مشکلات گوارشی رنج می برد و در فاصله دو هفته ۸ کیلو وزن کم کرده است. جان این زندانی سیاسی در معرض خطر قرار دارد و باید تحت درمان در بیمارستان و زیر نظر پزشکان قرار بگیرد.