ثامرالسبهان، وزیر امور خلیج‌فارس در دولت عربستان سعودی تأکید کرد گارد ویژه نخست‌وزیر مستعفی لبنان سعد الحریری اطلاعات دقیقی در مورد توطئه ترور حریری را در اختیار داشت.

او در مصاحبه‌یی با تلویزیون المستقبل لبنان گفت تهدیدهایی علیه نخست‌وزیر لبنان وجود داشت و عربستان سعودی به سلامتی او علاقه‌مند بود.

السبهان در حساب توییترش با اشاره به ایران و مزدورانش در منطقه نوشت:‌ دستهای خیانت و دشمنی می‌بایست بریده شوند.

سعد حریری در سخنرانی تلویزیونی خود فضای کنونی در لبنان را به همان فضایی تشبیه کرد که قبل از ترور پدرش رفیق حریری بود. او گفت: ایران تمایل شدیدی دارد که جهان عرب را ویران کند. سعد حریری وعده داد که دستهای ایران در منطقه قطع خواهد شد.