هوای تهران برای هشتمین روز متوالی در وضعیت اضطراری است

69

کیفیت هوای روز پنجشنبه ۱۱ آبان در تهران برای هشتمین روز متوالی٬ برای «گروه‌های حساس»، در شرایط «ناسالم» قرار گرفت و کیفیت هوای کرج نیز با افزایش آلاینده‌ها در وضعیت «اضطرار» اعلام شد.

معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران به ایرنا گفت: «شاخص کیفیت هوا که معیاری برای تعیین روزانه کیفیت هوا و میزان ارتباط آن با سطوح سلامتی افراد است، در حال حاضر ۱۱۰ بوده که برای گروه‌های حساس، ناسالم است».