حمله جنجالی و شجاعانه یک دانشجو مقابل روحانی + فیلم

387

متاسفانه مدیری که در دولت شما خاینانه ۵۷ میلیون تومان دریافت میکرد توسط سخنگوی دولت ذخیره نظام معرفی شد .

مردم نمیخواهند رییس جمهور در مقام دفاع از مفسدان با تغییر ادبیات دزدی هفت هزار میلیارد تومانی از صندوق فرهنگیان را معوقات بانکی بداند

در حالیکه میداند هستند فرهنگیان کارگران و کارمندانی که با حقوقهای ناچیز روزگار می گذرانند.

شب پرداخت یارانه ۴۴۵۰ تومانی برای دولتی مصیبت عظمی است که در فیش نجومی مدیرانش حق اوقات فراغت فرزندان وجود دارد.

در کشوری که میلیونها نفر از حداقلها محرومند!‌ وزارای هزار میلیاردی شما با درد مردم بیگانه اند.

وزیری که کارنامه اش در حوزه راه با واژه آشنای تقریقا هیچ آشنا است با یادآوری بیمه در حادثه قطار به زخم مردم نمک میپاشد

وزیر صنعتی که شما او را پدر صنعت خوانده اید به راستی پدر صنعت ایران را در آورده است!

قرار بود قرار بود قرار بود ولی متاسفانه در فساد اقتصادی رکورد زدید

در سطح بالاترین رقم بیکاری رکورد زدید

در واردات بنزین و سنگ پا هم رکورد زدید

در تعطیلی هزاران بنگاه تولیدی رکورد شکستید

گویا این مردم هستد که باید از کمی ها و کاستی ها

و ….