آخرین لحظات دخترانی که از پل اصفهان پایین پریدند – با ما سخن میگویند+ فیلم

684

این خودکشی روز ۲۹مهر۹۶ اتقاق افتاد وزارت ارتباطات حکومت تلاش کرد آن را به فضای اجتماعی و کار با اینترنت و .. ارتباط دهد ولی طوریکه از ویدیو پیداست آنها با تصمیم قبلی دست به این اقدام زده اند، آنها حجاب از سر بر میدارند و  ترس و اضطراب برای این اقدام دارند و با همه خداحافظی میکنند.

این دو دختر ۱۸ و ۱۹ ساله هفته قبل خود را از پل چمران اصفهان به پایین پرت کردند. ظهر روز شنبه ۲۹ مهر این خبر رسانه ای شد.

برای دیدن خبر کامل به لینک زیر مراجعه  کنید.

ایران – دو دختر ۱۷ و ۱۸ ساله با پریدن از پل چمران خودکشی کردند