سقوط ایران در رده‌بندی جهانی کسب‌وکار

43
بانک جهانی اعلام کرد ایران در رده بندی جهانی ایجاد فضای کسب و کار میان ۱۹۰ کشور در رتبه ۱۲۴ قرار گرفته است و از سقوط ۴ پله ای ایران در رده بندی جهانی خبر داد.
براساس این ارزیابی بانک جهانی که بر پایه آمار مربوط به یک سال تا خرداد۹۶ تهیه شده است فضای کسب و کار در ایران بدتر از قبل شده است.
شاخص کلی فضای کسب و کار بر پایه شاخص کوچکتر با عناوین آغاز کسب و کار، کسب مجوز ، ثبت دارایی،  کسب اعتبارات،  حمایت از سرمایه گذاری، مالیات، تجارت، اجرای قراردادها، ورشکستگی و دریافت انرژی برق محاسبه شده است.
این شاخص در واقع نشان میدهد سهولت و مناسب بودن هر کشور برای انجام فعالیتهای اقتصادی و تجاری چقدر است.
البته اگر این رده بندی در زمینه از بین بردن اشتغالات ساده از طریق زدن و کشتن کاسبکاران جزء  هم در بانک جهانی برآورد شود حتما ایران در رده اول قرار خواهد گرفت و تنها کشور نمونه خواهد شد زیرا تنها کشوری است که مردم مناطق مرزی برای امورات خود کولبری میکنند و توسط مرزبانان با تیر مستقیم کشته میشوند و تنها کشوری است که وحوش شهرداری کسبه دستفروش را به قصد کشت میزنند.