تجمع بازنشستگان کشوری و لشگری مقابل سازمان برنامه و بودجه+ تصاویر

151

تجمع بازنشستگان کشوری و لشگری صبح امروز ۸آبان ۹۶  در ساعت ۱۰ بامداد در مقابل سازمان برنامه و بودجه تشکیل شده است. بازنشستگان شعار میدهند ما باز نشستگانیم از یاد رفتگانیم.

بازنشستگان براساس فراخوان قبلی در این محل جمع شده اند و هر لحظه بر تعدادشان افزوده میشود.