آیا جهان با سکته قلبی خداحافظی خواهد کرد؟ + فیلم

117

آیا جهان با سکته قلبی خداحافظی خواهد کرد؟ ربات بسیار ریزی در دست ساخت است که با ورود به رگ‌ها به‌طور خودکار و مرتبا گرفتگی‌ها را باز می‌کند.