گارد امنیتی با حمله به قرنطینه بند ۴ شیشه ها را شکست و با زندانیان سیاسی درگیر شد

63

گارد امنیتی زندان اوین امروز دوم آبان ماه به قرنطینه بند چهار که در حال حاضر محل نگهداری شماری از زندانیان سیاسی است، یورش برد و در این بند ایجاد تنش کرده اند.

گفته می‌شود که مأموران ضمن شکستن شیشه‌ها، با زندانیان سیاسی نیز درگیر شده‌اند.

محمود بهشتی، لنگرودی محسن دانشور، عبدالفتاح سلطانی، علی زاهد، حسن سی‌سختی، احمد دانشپور، جمال‌الدین خانجانی و اسماعیل عبدی، هویت شماری از زندانیان سیاسی است که در این بند نگهداری می‌شوند تا لحظه انتشار این خبر از وضعیتشان اطلاعی به دست نیامده است.

شایان ذکر است که این بند به سیستم حرفه‌ای شنود و دوربین جهت اعمال فشار بر زندانیان سیاسی مجهز است.

در پی انتشار عکس‌هایی از زندانیان سیاسی در هواخوری بند ۳۵۰ اوین، گارد زندان ۲۵ مهرماه به بند ۳۵۰ یورش بردند و ضمن ضبط گوشی‌های تلفن، تمامی زندانیان سیاسی را از این بند خارج و به بندهای دیگر و یا زندان رجایی شهر منتقل کردند.