عفو بین الملل: فورا و بدون قید و شرط حکم اعدام احمد رضا جلالی را لغو کنید

111

عفو بین الملل روز دوشنبه اول آبان ماه از حکومت ایران خواسته است که فورا حکم اعدام احمدرضا جلالی، پژوهشگر ایرانی مقیم سوئد را لغو کند.

این نهاد بین المللی مدافع حقوق بشر می گوید، احمدرضا جلالی پس از شکنجه های روحی و اعتراف به اعمالی که مرتکب نشده و در دادگاهی ناعادلانه به اعدام محکوم شده است. فیلیپ لوتر، مدیر تحقیقات خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بین الملل،گفته است: احمدرضا جلالی در محکمه ای کاملا غیرمنصفانه و ناعادلانه به اعدام محکوم شده است و این نه تنها نشان می دهد که مقام های ایرانی همچنان عزم جدی برای استفاده از مجازات اعدام دارند، بلکه از منظری کاملا تحقیر آمیز به اجرای قانون می نگرند.

این مقام عفو بین الملل تاکید کرده است: هیچ گاه شواهدی که نشان دهد آقای جلالی به کاری به جزکار دانشگاهی مشغول بوده، ارائه نشده است. چنانچه او به خاطر استفاده مسالمت آمیز از حق خود برای آزادی بیان، ارتباط با دیگران و تجمع از جمله از طریق اشتغال به کار دانشگاهی محاکمه و محکوم شده است، مقام های (ایران) می بایست او را فورا و بدون قید و شرط آزاد کنند و همه اتهامات وارده را لغو کنند. به نوشته عفو بین الملل یک فایل صوتی در یوتیوب منتشر شده که به نظر می رسد صدای احمد رضا جلالی در آن شنیده می شود که می گوید، در دورانی که در انفرادی بوده دو بار بازجویان او را مجبور کرده اند که در برابر دوربین بیانیه هایی حاوی «اعترافات» را بخواند.