مصطفی بنی لو، از قم در سوریه کشته شد

65

گزارش ها حاکی از آن است که پاسدار مصطفی بنی لو که از پاسداران شهر قم بوده است و برای قتل و کشتار در سوریه به این کشور اعزام شده بود در لازقیه کشته شده است.

این پاسدار با سابقه شرکت در جنگ ایران و عراق بوده است که میخواسته از تجارب خودش در جنگ با مردم سوریه استفاده کند که به دست سوریها کشته شد وی از ساکنان شهرک پردیسان قم بود.

پیش از این عبدالله خسروی فرمانده گردان فاتحین سپاه پاسداران به همراه دو تن دیگر در ۲۴ مهر در سوریه کشته شده بود.

لینک زیر

سه نفر از جمله یک فرمانده گردان سپاه پاسداران در سوریه کشته شدند