ژنرال جک کین می‌گوید ما باید در سوریه به مقابله با ایران بپردازیم. در غیراینصورت ایران دالانی از عراق و سوریه و لبنان تا مدیترانه ایجاد خواهد کرد:

فاکس نیوز ۲۹مهر ۹۶:

این هفته با در نظر گرفتن سقوط رقه در سوریه هفته مهمی بوده است. می‌خواهیم بدانیم در قدم بعدی در سوریه چه اتفاقی بین ایران و ایالات متحده و روسیه خواهد افتاد. همه آنها منافعی در سوریه دارند. به‌نظر شما در قدم بعدی چه اتفاقی خواهد افتاد؟

ژنرال جک کین: خلیفه داعش در عراق و سوریه عمدتاً تمام شده است. ما باید در جنوب شرقی سوریه و در بخشی از منطقه که رود فرات وارد عراق می‌شود و رهبران داعش به آنجا فرار کرده‌اند دست به پاکسازی بزنیم. باید به آنجا رفته و به‌طور کامل پاکسازی نماییم. بعد از پاکسازی داعش در سوریه چه خواهد شد؟ایران با حمایت سوریه، غرب سوریه را به کنترل خود درآورده است.

در شرق سوریه وضعیت فرق می‌کند. ایران خواهان چیدن صحنه و به‌دست گرفتن کنترل کامل سوریه است. بعد از این‌که ما داعش را پاکسازی کنیم آنها خواهان وارد شدن به صحنه با حمایت روسیه و نیروهای زمینی رژیم اسد هستند. ایران روی نیروی زمینی خود و نیروهای حزب‌الله سوار است. نیروهای زمینی مورد پشتیبانی رژیم ایران دهها هزار نفر هستند.

مشکل این است که ما در سوریه هنوز استراتژی نداریم در حالی که قدرت مهار داریم. ما نیاز به مشارکت سنیها داریم و باید طرحی برای انجام آن داشته باشیم. اگر ما دست به‌عمل نزنیم ایران دالانی از ایران و از طریق عراق به سوریه و لبنان و مدیترانه ایجاد خواهد کرد.

نفوذ سیاسی آنها در عراق بیشتر از ماست. ایران خواهان داشتن بندری در مدیترانه می‌باشد، حزب‌الله نیروی مزدور ایران در لبنان اداره کشور را در دست دارد. رئیس‌جمهور ترامپ استراتژی برای عقب راندن ایران دارد ولی هنوز دارای استراتژی برای سوریه نیست.