درگیری فیزیکی و فحاشی احمد همتی نماینده اصلاح طلب با اصولگرایان + فیلم

101
احمد همتی  پس از خروج از سالن با جمعی از دانشجویان  درگیری لفظی و فیزیکی پیدا کرد و با دخالت حراست، دانشگاه را ترک کرد. او در  حالیکه فریاد میزد مرتیکه احمق برو توی سوریه قلدری کن به طرف مقابل حمله کرد.
روز ۲۴ مهر در جریان مراسم بزرگداشتی که چندی پیش به مناسبت حججی با حضور خانواده اش برگزار شده بود احمد همتی نماینده اصلاح طلب سمنان عصبانی و مراسم را ترک کرده بود.
در مراسم مزبور از سلفی گرفتن نماینده ها با موگرینی کنایه ای توسط مجری در متن خوانده شده و سر این موضوع احمد همتی با الله اکبر شما از داعش بدترین صحنه را ترک میکند.