ایران – از فعالین دانشجویی تعهدنامه غیر قانونی میگیرند+ سند

131

دهها فعال دانشجویی که به تازگی در مقاطع تحصیلی بالاتر در دانشگاه های مختلف پذیرفته شدند، مجبور شدند فرمی را که شامل موارد زیر میباشد تکمیل کنند و به این وسیله از آنها تعهد کتبی گرفته شده است. محمدعلی کامفیروزی گفت: دانشجویان مجبور به تکمیل این فرم تعهدنامه فاقد وجاهت قانونی شدند!

متن فرم به شرح زیر است

تعهدنامه

اینجانب

با آگاهی از اینکه از سوی هیات مرکزی گزینش دانشجو به صورت قبول با خد تعهد در آزمون متمرکز سال ۱۳۹۶ کارشناسی ارشد .. دکتری .. استعداد درخشان .. پردیس بین الملل .. در دانشگاه پذیرفته شده ام متعهد میشوم که کلیه موازین اعتقادی اخلاقی و سیاسی را در چهارچوب قوانین و مقررات جاری بویژه مقررات انظباتی دانشگاه رعایت نموده در صورت بروز هر گونه حرکتی خلاف این تعهد مسولین مجاز خواهند بود پذیرش اینجانب را لغو کنند و از ادامه تحصیلم جلوگیری کنند

بدیهی است در صورت اخیر خود را متعهد به بازپرداخت هزینه های مربوط به تحصیل که از سوی وزارت علوم تحقیقات و فن آوری و یا بهداشت و درمان و آموزش پزشکی معین خواهد شد – میدانم

اسم و آدرس و سایر مشخصات در فرم وارد شده است