بهفر لاله زاری برای سپری کردن حبس به قرنطینه اوین رفت

111

صبح امروز ۲۹مهر ۹۶آقای بهفر لاله زاری جهت سپری کردن ۵ سال حبس، خود را به یکی از شعبه های دادسرای اوین معرفی کرد.

پیش از این حکم ۷ سال زندان برای آقای بهفر لاله زاری حقوقدان و فعال مدنی، در شعبه ۳۶ تجدید نظر دادگاه انقلاب تهران، تایید شده بود.

این حکم که به جرم نوشتن مقالات حقوقی و علمی توسط قاضی مقیسه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب، صادر شده، در دادگاه تجدیدنظر نیز عینا تأیید و ابلاغ شده است.

«بهفر لاله زاری» ۳۶ساله در دهه ۸۰ نیز به دلیل نگارش مقاله، توسط دادگاه انقلاب محکوم و چندین سال را در زندان به سر برده است.