بند ۳۵۰ اوین تعطیل و همه زندانیان را منتقل کردند

145

 بند امنیتی ۳۵۰ اوین که محل نگهداری زندانیان سیاسی بود، طی دو روز اخیر با یورش گارد امنیتی زندان تعطیل و تمامی زندانیان محبوس در آن به بندهای دیگر منتقل شدند.

در پی انتشار عکس‌هایی از زندانیان سیاسی در هواخوری بند ۳۵۰ اوین، گارد زندان روز گذشته به بند ۳۵۰ یورش برده و ضمن ضبط گوشی‌های تلفن، تمامی زندانیان سیاسی را از این بند خارج و به بندهای دیگر و یا زندان رجایی شهر منتقل کرده‌اند.

 آرش صادقی در پی این یورش به زندان رجایی شهر تبعید شده است و سهیل عربی نیز در حال حاضر در بند هشت اوین به سر می‌برد.

 سایر زندانیان سیاسی این بند نیز به قرنطینه بند چهار اوین انتقال یافته‌اند.

احمد دانشپور، محسن دانشپور، علی زاهد، عبدالفتاح سلطانی، حسن سی سختی، سهیل عربی، آرش صادقی و اسماعیل عبدی اسامي شماری از زندانیانی است که تا روز گذشته در بند ۳۵۰ اوین محبوس بودند.