مراسم حججی با فریاد الله اکبر، شما از داعش بدترین نماینده مجلس به هم خورد

109

روز دوشنبه ۲۴ مهر در مراسمی که برای حججی در سمنان گرفه بودند از نماینده سمنان دعوت شده بود که در این مراسم شرکت کند.

تا جایی که مراسم به مدح و ثنا بر میگشت همه چیز آرام بود تا جایی که اواسط برنامه مجری در اشعاری که خواند در یک بیت اشاره به ماجرای سلفی گرفتن نمایندگان با موگرینی میکرد. در این هنگان نماینده مجلس از جا در رفت و با سردادن شعارهای الله اکبر گفت برگزار کنندگان این مراسم از آمریکا و داعش بدتر هستند و ما در حال سو استفاده قرار گرفتن از شهدا هستیم و محل را ترک کرد.

گویا پس از ترک سالن توسط این نماینده مجلس، بیرون سالن برخی دانشجویان به این رفتار او اعتراض میکنند که نماینده سمنان به دانشجویان هم توهین میکند.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه سمنان گفت: متأسفانه انتظار نداشتیم که نماینده سمنان طاقت یک بیت نقد را نداشته باشد وی اضافه کرد که این رفتار عضو فراکسیون امید در حضور خانواده محترم شهدای مدافع حرم صورت گرفت که البته بعد از ترک سالن مراسم توسط وی، مراسم به‌ روال طبیعی خود ادامه یافت.

متن شعر این بود که  کاش بهارستان هم یک حججی داشت و ای محسن حججی ملائک با عکس تو سلفی میگیرند