دانشجویان دانشگاه منچستر در انگلستان، با ساخت یک ربات پیشرفته کمک بزرگی در کنترل و بررسی سلامتی کوره‌های اتمی را تسهیل کرده‌اند. این ربات که مجهز به دوربین است، قادر است ذرات اتمی ناشی از نشست کوره‌ها را تشخیص داده و اقدام به پاکسازی کند و متصدیان امور را از وضعیت غیرعادی به وجود آمده مطلع سازد.

به گفته پژوهشگران، در حال حاضر سیستم چک و کنترل با صرف امکانات و نیروی انسانی و بودجه فراوان انجام می‌شود، ولی ربات ساخته شده که قیمت آن معادل ۱۳هزار دلار است، به متصدیان امور این امکان را می‌دهد که ظرف دو ساعت با سهولت از سلامت کوره‌های اتمی اطمینان حاصل کنند.

این ربات آزمایش خود را در دو نیروگاه اتمی در انگلستان و ژاپن با موفقیت انجام داده است.