تجمع دانش‌آموختگان دانشگاه صنعت نفت مقابل شرکت ملی نفت ایران

102

صبح امروز سه شنبه ۲۵ مهرماه، تجمع دانش آموختگان دانشگاه صنعت نفت در مقابل شرکت ملی نفت ایران شکل گرفت. این تجمع در اعتراض به خلف وعده‌ها و قانون‌شکنی‌های وزارت نفت در مسئله استخدام گروه الف این دانشگاه صورت گرفته است.

آنها دست نوشته هایی با خود حمل میکردند که روی آن نوشته بود:

رای دیوان عدالت الزام به استخدام گروه الف دانشگاه صنعت نفت.

طبق حکم دیوان عدالت اداری وزارت نفت ملزم به استخدام رسمی تمام دانش آموختگان گروه الف دانشگاه صنعت نفت طبق تعهد دو طرفه و روال گذشته است.