بسیاری از ورزش Sport های گروهی حرفه ای به علت احتمال برخورد بازیکنان با یکدیگر و وارد آمدن ضربه به سر آنها می توانند به آسیب های جدی مغزی منجر شوند.

به گزارش دیجیتال ترندز، از همین رو اجرای برخی ورزش های یادشده مانند هاکی روی یخ مستلزم استفاده از کلاه های ایمنی خاصی است. اما به تازگی ابزار جدیدی برای افزایش ایمنی مغز ورزشکاران رشته های پر برخورد ابداع شده است.

Neuroshield نام گردنبندی است که به همین منظور توسط پژوهشگران کانادایی ابداع شده و قرار است فروش آن به طور عمده پس از تکمیل آزمایش های لازم، آغاز شود.

گردن بند یادشده که از پشت به دور گردن افراد بسته می شود با الهام از آناتومی و ویژگی های بدنی دارکوب ساخته شده که علیرغم وارد آوردن ضربات شدید به تنه درختان با نوک خود هرگز آسیب نمی بیند.

این گردنبند با تحریک گردن و افزایش حجم خون در حال عبور از گردن در زمان وارد آمدن ضربه، مانند یک کیسه هوا عمل می کند و باعث ثابت ماندن مغز می شود.

محققان برای تولید این ابزار حفاظتی به مدت ۹ ماه بر روی دارکوب ها و برخی حیوانات مشابه بررسی های علمی به عمل آوردند و کشف کردند چگونه سر این حیوانات در برابر فشاری که بر اثر نوک زدن شدید به مغز وارد می شود، مقاومت می کند.

البته محققان می گویند تشدید جریان خود در ورید گردن انسانها به منظور حفاظت از آنها باید به صورت کنترل شده و دقیق اجرا شود و لذا عرضه این محصول به بازار Store به زودی اتفاق نمی افتد.