سه نفر از جمله یک فرمانده گردان سپاه پاسداران در سوریه کشته شدند

66

عبدالله خسروی فرمانده گردان فاتحین سپاه پاسداران در سوریه کشته شد. وی فرماندهی گردانی را داشت که ماموریتش کشتن مردم سوریه بود و به همین سبب احتمالا در قلب مردم سوریه جا داشت!.

روز گذشته همزمان خبر  کشته شدن دو تن از نیروهای افغانی تحت امر سپاه قدس هم رسانه ای شد این دو افغانی که به نامهای جاوید حسینی و امیر خان هاشمی در شهرهای تهران و ساوه در روزهای ۲۵ و ۲۶ مهر خاکسپاری خواهند شد.

پیش از این دولت افغانستان نسبت به فرستادن اتباع افغانی برای جنگ به سوریه به ایران اعتراض کرده بود. گفته میشود که این نفرات با گرفتن وعده هایی مانند گرفتن اقامت در ایران مجبور به رفتن برای جنگ به سوریه میشوند.