درگیری مردم با مامورین تخریب خانه ها با موفقیت مردم به پایان رسید + فیلم

89
دیروز یکشنبه تعدادی از ماموران شهرداری با همراهی نیروی انتظامی با در دست داشتن یک نامه رسمی برای تخریب خانه های مردم در محله حصارک تهران به این محل آمدند. مردم تجمع کرده و مانع از اقدام نیروهای تخریب شدند. یکی از شاهدین گفت: واقعا از اینها پست تر نیست که سر زمستان در این سرما میخواهند مردم را بی خانمان کنند. اینها خودشان زن و فرزند ندارند که اینطوری به جان زن و بچه مردم  افتاده اند؟

بنا‌ به گزارشهای دریافتی مأموران سرکوبگر نیروی انتظامی روز یکشنبه ۲۳مهر ۹۶با در دست داشتن نامه رسمی جهت تخریب خانه‌های مردم در محله حصارک تهران اقدام کردند.

بنا‌ به این گزارش مردم این محله با جمع شدن مانع از اقدام ماموران میشوند. در نهایت ماموران موفق به تخریب خانه ها نمیشوند و باز میگردند.