فوری -تجمع عظیم غارت شدگان با فریاد یا حسین به سمت بیت خامنه ای در حرکت هستند

204

مال غارت شدگان در راهپیمایی امروز ۲۳ مهرماه ۹۶  تصمیم گرفتند که به سمت بیت خامنهای حرکت کنند و از میدان ولیعصر با فریاد های یا حسین راهپیمایی میکنند.

 ابوالفضل علمدار دولت شیخ و بردار

شعار غارت شدگان : اخر بی غیرتی اختلاس دولتی
تجمع عظیم و گسترده سراسری غارت شدگان موسسات کاسپین و آرمان البرز ایرانیان و پدیده
شعار غارت شدگان : سوریه را رها کن فکری به حال ما کن

آنها به پلیس که برای مقابله با مالباختگان امده میگویند :پلیس برو دزد بگیر

کلیه فیلمهای این راهپیمایی باشکوه در کانال ما

t.me/Iran_news_ajancy تلگرام ما