تصاویر تجمع مربیان نهضت سواد آموزی مقابل آموزش و پرورش استان یزد

82

تجمع مربیان نهضت سواد آموزی مقابل آموزش و پرورش استان یزد برگزار شد.

این تجمع صبح امروز  یکشنبه ۲۳ مهر ۹۶ از طرف مربیان نهضت سوادآموزی، در مقابل آموزش و پرورش استان یزد صورت گرفت. این مربیان میگویند چرا به جای آنان فرهنگیان بازنشسته به کار گرفته شده اند.

یکی از مربیان گفت:  بازنشستگان عزیز باید حقوق بازنشستگی بگیرند و به سر کار نروند  و ما جایگزین آنها بشویم و هر کس سر جای خودش به کار گرفته شود ولی دولت برای اینکه نیروی جدید استخدام نکند و مجبور به حقوقش نشود از بازنشسته ها استفاده میکند و اینطوری به جای دو حقوق یک حقوق میدهد و حق هم ما و هم بازنشستگان را میخورد.