بهفر لاله زاری (حقوقدان و فعال مدنی) به زندان فرا خوانده شد…

165

بهفر لاله زاری (حقوقدان و فعال مدنی) به زندان فرا خوانده شد، پیش از این حکم ۷ سال زندان برای آقای بهفر لاله زاری (حقوقدان و فعال مدنی) در شعبه ۳۶ تجدید نظر دادگاه انقلاب تهران، تایید شده بود.

این حکم که توسط قاضی مقیسه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب، صادر شده است، بابت نوشتن مقالات حقوقی و علمی صادر شده بود در دادگاه تجدیدنظر نیز عینا تأیید و ابلاغ شد…

شایان ذکر است که بهفر لاله زاری در دهه ۸۰ نیز بدلیل نگارش مقاله: توسط دادگاه انقلاب محکوم و چندین سال را در زندان به سر برده است.