سناتور جان مک‌کین روز جمعه تصمیم ر‌ئیس جمهور برای عدم تأیید تبعیت ایران با توافق هسته‌ا‌ی دوران اوباما را، با گفتن این‌که ایران ”به‌معنی واقعی با کشتار توانسته خود را حفظ کند“ ستایش کرد.

به نوشته هیل، نشریه کنگره آمریکا در روز جمعه ۲۱مهر ۹۶، مک‌کین به حمایت ایران از دولت بشار اسد در سوریه اشاره کرد و گفت تهران در صدها هزار کشته و میلیونها آواره، بی‌ثبات کردن کشورها در سراسر خاورمیانه نقش شرکت داشته است.

مک کین در بیانیه گفت: برای سالها، ایران به‌معنی واقعی با کشتار توانسته خود را حفظ کند. در همین حال، آمریکا فاقد استراتژی جامع برای رفع تهدید چندجانبه بوده است که ایران ارائه می‌کند. اهداف رئیس‌جمهور ترامپ در سخنرانی امروز او، استقبال از تغییر درازمدت است.