اروپا ماهواره ای مجهز به ابزاری خاص برای رصد و سنجش آلاینده های هوا در جهان به فضا فرستاد.

به گزارش اسپیس، سازمان فضایی اروپا پیشرفته ترین ماهواره رصد آلودگی هوا را به فضا فرستاد. ماموریت این ماهواره نقشه بندی توزیع آلاینده های خطرناک در جهان با کیفیت بی سابقه است.موشک یورکات ماهواره Sentinel-۵P را از مقر پلستسک در شمال مسکو به فضا برد. حدود یک ساعت و نیم بعد سازمان فضایی اروپا نخستین سیگنال از این ماهواه را دریافت کرد.

این ماهواره بخشی از برنامه Copernicus سازمان فضایی اتحادیه اروپا(بزرگترین برنامه رصد زمین در جهان) است.برنامه کوپرنیکوس شامل ۶ماهواره از جمله Sentinel-۵P است. جالب آنکه این نخستین ناوگان ماهواره برای رصد ترکیب شیمیایی جو زمین است.

ارسال این ماهواره به فضا درحالی انجام شده که هم اکنون فقط ماهواره Aura(متعلق به ناسا) آلودگی هوا را می سنجد. ماهواره ناسا در سال ۲۰۰۴ میلادی به فضا ارسال شد و اکنون ماموریت ۶ ساله اصلی خود را تمام کرده است.به هرحال ماهواره Sentinel-۵P مجهز به ابزاری به نام Tropomi است که قادر است گستره وسیعی معادل ۲۶۰۰ کیلومتر را رصد کند. این ابزار آلاینده های موجود در فضا از جمله دی اکسید نیتروژن و دی اکسید سولفور را می سنجد. این دو ماده از از سوزاندن سوخت های فسیلی به وجود می آیند.