سیاست جدید آمریکا و پایان ژست اعتدال روحانی

133

روحانی،  پس از اعلام سیاست جدید آمریکا علیه  سپاه پاسداران و در وحشت از پایان دوران امتیازهای باد آورده ژستهای اعتدال را کنار زد و سپاه  را «یک نیروی قدرتمند… که همیشه در کنار مردم بوده» توصیف کرد.

ظریف وزیر خارجه نیز که هنگام سخنان روحانی در کنار وی حضور داشت در اطلاعیه‌یی تحت عنوان «بیانیه جمهوری اسلامی ایران» که روی سایت وزارت‌خارجه ظاهر شد سپاه پاسداران را «در خط مقدم مبارزه با تروریستها» و عامل «آرامش برای مردم منطقه» و «حفظ حاکمیت ملی و تمامی ارضی عراق و سوریه» توصیف کرد. و نوشت «تحت رهبری خردمندانه و داهیانه مقام معظم رهبری» به مسیر خود ادامه می‌دهد.

در روز ۱۹مهر نیز روحانی در اظهارات دیگری به‌منظور جلوگیری از اتخاذ یک سیاست قاطع از سوی آمریکا گفت سپاه پاسداران «نه تنها محبوب ملت ایران بلکه محبوب مردم عراق هم است چون بغداد را نجات داده؛ محبوب کردهای عراق هم است چون اربیل را نجات داده؛ محبوب مردم دمشق و سوریه هم است چون دمشق را نجات داده؛ محبوب مردم لبنان هم است چون طرفدار حیثیت و استقلال لبنان بوده است؛ سپاه همیشه کمک مظلومان بوده و در برابر تروریستها ایستاده است».

همه اینها در حالیست که روابط قدیمی سپاه پاسداران با القاعده و طالبان و زمینه‌سازی آن برای ایجاد داعش بر همگان روشن شده و کسی تردید ندارد که مسئول اصلی کشتار ۵۰۰هزار تن از مردم بیگناه سوریه، آواره کردن بیش از نیمی از مردم این کشور، به خاک و خون کشیدن عراق و به راه‌انداختن جنگ و کشتار در یمن زیر سر سپاه پاسداران است.

اظهارات شب گذشته روحانی بار دیگر نشان می‌دهد تبلیغ میانه‌روی و اعتدال در مورد روحانی تا چه اندازه مسخره بوده است. و نشان میدهد که کسی که هنگام انتخابات ادعای بی تفنگ بودن دولت خودش را در مقابل دولت با تفنگ یعنی طرفذاز سپاه پاسداران در بوق میکرد تا چه اندازه فریبکار بوده است و بار دیگر مشخص میشود که تا کجا این حکومت بر پایه های فریب و دورویی با مردم خودش سوار است. با کسی طرفیم که در سخنرانی انتخاباتی در جمع مردم مشهد گفت: ما در روز جمعه بین فریب و صداقت یکی را انتخاب خواهیم کرد و خود را صادق و آن یکی را فریبکار خواند و خود را از آن یکی جدا کرد

 بر باور های دینی مردم بی نوای ایران سوار شده اند، و آنها را با اعتقاداتشان میفریبند. کسانی که به راحتی در زمان مناسب لباس اعتدال و میانه روی می پوشند و در مقابل اعدام کنندگان سخنوری میکنند بعد خودشان در پرونده ننگین بیشترین آمار اعدام را دارند.

سر موقع لباس اعتدال میپوشند و نقاب لبخند و مظلومیت میزنند و در بزنگاه تاریخ نقاب از چهره برداشته و به ارباب جنایت اقتدا میکنند.