ادامه تابو شکنی عربستان، شاهدخت سعودی به ریاست فدراسیون ورزش عربستان رسید

153

در ادامه تابو شکنی های عربستان در مورد مسایل زنان پس از اینکه اعلام شد زنان میتوانند در ورزشگاهها شرکت کنند، میتوانند فتوا دهند میتوانند در مسابقات ورزش شرکت کنند یک زن به عنوان رییس فدراسیون ورزش‌های همگانی در عربستان سعودی انتخاب شد. شاهزاده ریما بنت بندر بن سلطان آل سعود، اولین زنی است که به سمت ریاست فدراسیون ورزش همگانی عربستان منصوب می شود.

خبرگزاریها نوشتند: در ادامه تغییرات گسترده در عربستان سعودی و شکستن تابوها در این کشور یک یک خانم سعودی رئیس فدراسیون شد. شاهزاده خانم ریما، اولین زنی است که به سمت ریاست فدراسیون ورزش همگانی عربستان منصوب می شود.